Produkt Katalog

Ladeluftschlauch, 03- 1.9TDI

ZB: 04-644
OE: 1K0 145 834 L

VAG: 1K0 145 762 AT, 1K0 145 762 BA, 1K0 145 834 B, 1K0 145 834 G, 1K0 145 834 J, 1K0 145 834 L